Sau khi bán Dịch vụ - Thâm Quyến KTC Tập đoàn Công nghệ