Տեխնիկական կենտրոն
Հեռուստատեսության հետազոտությունների և զարգացման բաժին
R&D կառուցվածքի բաժին R&D Էլեկտրական բաժին R&D Software Dep. R&D արտադրանքի բաժին
Առևտրային հետազոտությունների և զարգացման բաժին
Ներածություն R&D Dept.
Բժշկական հետազոտությունների և զարգացման բաժին
Ներածություն R&D Dept.
Ախտորոշիչ էկրան
Էնդոսկոպիկ վիրաբուժական ցուցադրում
PACS ինտեգրված էկրան
Խորհրդատվական ցուցադրման կենտրոն
Ուլտրաձայնային պատկերի ցուցադրում
Էլեկտրոկոլպոսկոպ
Ձեռքով տարվող ուլտրաձայնային
Բազմաֆունկցիոնալ առողջության դետեկտոր