Տեխնիկական կենտրոն
Հեռուստատեսության հետազոտությունների և զարգացման բաժին
R&D կառուցվածքի բաժին R&D Էլեկտրական բաժին R&D Software Dep. R&D արտադրանքի բաժին
Առևտրային հետազոտությունների և զարգացման բաժին
Ներածություն R&D Dept.
Բժշկական հետազոտությունների և զարգացման բաժին
Ներածություն R&D Dept.