Tekninen keskus
TV:n tutkimus- ja kehitysosasto
T&K-rakenneosasto R&D Electric Dept. T&K-ohjelmistoosasto T&K-tuoteosasto
Kaupallinen T&K-osasto
Johdatus T&K-osastoon
Lääketieteellinen tutkimus- ja kehitysosasto
Johdatus T&K-osastoon