Qendra Teknike
Departamenti i Kërkimit dhe Zhvillimit të TV
Departamenti i Strukturës së R&D. Departamenti i R&D Elektrik. Departamenti i Softuerit të R&D. Departamenti i Produkteve të R&D.
Departamenti i Kërkimeve dhe Zhvillimit Tregtar
Hyrje në Departamentin e R&D.
Departamenti i Kërkimeve dhe Zhvillimit Mjekësor.
Hyrje në Departamentin e R&D.